رضایت مشتری ایگل کالا

هدف از ایجاد صفحه ی رضایت مشتری :

  • ایجاد اعتماد کافی به مجموعه ایگل کالا
  • تعهد نسبت به خدمتی که در اختیار کاربران قرار میگیرد
  • گسترش مجموعه ی ایگل کالا
  • اطمینان خرید بالا همراه با قیمت و کیفیت مناسب

از طریق دکمه ی زیر میتویید عکس های زیباتون رو با ما به اشتراک بزارید.

بخش 8

بخش 7

بخش 6

بخش 5

بخش 4

بخش 3

بخش 2

بخش 1

رضایت مشتری 

تاریخ 1401/05/19

رضایت مشتری

تاریخ 1401/05/15

رضایت مشتری

1401/05/12

رضایت مشتری

تاریخ 1401/05/11

رضایت مشتری

تاریخ 1401/05/10

رضایت مشتری

تاریخ 1401/05/08

رضایت مشتری

تاریخ 1401/05/01

رضایت مشتری

تاریخ 1401/05/01

رضایت مشتری

تاریخ 1401/04/29

رضایت کامل مشتری عزیز از خرید عینک طبی
لیلا حمزه
از مشهد مقدس
Previous
Next